Praktisch

Nadat je van ons een bevestiging van je reservatie gekregen hebt, te samen met de overeengekomen prijs (je dient hiervoor wel eerst een zaalaanvraag te doen), kunnen we verder met de administratieve afhandeling :


STAP 1 :

Je print de zaalovereenkomst af in tweevoud en vult de gegevens op de eerste pagina zorgvuldig in. Daarna lees je het zaalreglement na en onderteken je beide exemplaren. Je kan de gegevens ook digitaal ingeven in PDF en pas daarna 2x printen om te ondertekenen


Je print ook het formulier voor afrekening/ontvangst/teruggave waarborg in tweevoud af en vult de velden tot en met aard activiteit in. Je kan de gegevens ook digitaal ingeven in PDF en pas daarna 2x printen 


Deze 4 documenten breng je mee bij de betaling van je waarborg op het adres dat je bij je zaalbevestiging kreeg.


STAP 2 :

Bij het afgeven van je waarborg en de 4 documenten, wordt je medegedeeld waar je de sleutel kan gaan afhalen op de afgesproken dag.


Na het openen van de zaal voor je activiteit, neem je best eerst de stand van elektriciteit en gas op. Je vindt de meters als volgt :

  • de elektriciteitsmeter staat rechts op het podium, links van de zekeringskast.
  • de bovenste meter geeft de dagteller weer
  • de onderste meter geeft de nachtteller weer
  • de gasmeter staat in een ruimte die je bereikt via de keuken. In de keuken, ga je naar de friteuse ruimte en daar vindt je de meter links achter een deur.

Je doet hetzelfde net vóór het sluiten van de deur van de zaal na je activiteit.

Je vindt een checklist bijgevoegd aan de zaalovereenkomst waarop je best deze waarden noteert.

Met deze meter gegevens vul je onderstaand formulier in.Bij eventueel gebruik van het bestek, gelieve uw controle (begin en eind telling ) hiervan te doen op deze servies lijst. 

Organisator *

Datum opname meterstand (vóór de aktiviteit) *

Beginstand Gas *

Beginstand Elektriciteit 1 (boven) *

Beginstand Elektriciteit 2 (onder) *


Datum opname meterstand (na de aktiviteit) *

Eindstand Gas *

Eindstand Elektriciteit 1 (boven) *

Eindstand Elektriciteit 2 (onder) *

Heb je de afwasmachine gebruikt? Ja
Had je per ongeluk servies schade? Specifieer dan graag wat :

Praktisch

OPGEPAST : WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U DE ZAAL NETJES ACHTERLAAT. HIEROP ZIEN WE TOE MET VOLGENDE CHECKLIST DIE WE GRAAG MET U DELEN ZODAT U DEZE OOK BIJ UW AKTIVITEIT KAN GEBRUIKEN


STAP 3 :

Wij contacteren je voor de verdere financiële afhandeling.


We danken je alvast voor de naleving van deze stappen en voor het gebruik van onze zaal.